Na sastanku Predsedništva stranke Istina, održanog 25. oktobra 2020. godine u Novom Sadu, doneta je odluka o formiranju nekoliko savetodavnih radnih tela u okviru stranke. Nakon prethodnog dogovora sa novoimenovanim nosiocima ovih funkcija odlučeno je da se oforme sledeći Saveti: Savet za političku analitiku, na čije je čelo imenovan politikolog Laza Velicki, Savet za zaštitu prirode i ekologiju koji će voditi diplomirani biolog Mirjana Neorčić, Savet za zaštitu voda i ribljeg fonda za koji je zadužen diplomirani menadžer u agroturizmu Jovan Nišavić i Savet za unapređenja položaja žena u društvu, pod rukovodstvom aktivistkinje Jelene Kalaba. Osnovana je i radna grupa za legalizaciju kanabisa koju će voditi Master profesor biologije Ivana Bakmaz. Određeni su zadaci oko dogovora za još dva veoma bitna saveta koji bi trebalo da se formiraju u toku sledeće nedelje, a to su Savet za pravna pitanja i Savet za tehnološki razvoj i izumiteljstvo.

Od novoformiranih saveta očekuje se da u domenu svojih sektora razvijaju moderne i primenjive politike koje bi afirmisale rešenja koje stranka Istina želi da ponudi kao najbolju opciju za rešavanje aktuelnih problema i razvoj društva.

#StrankaIstina