4. јун је дан на који се широм света обележава Дан деце жртава насиља. Насиље према деци се испољава у различитим облицима и окружењима. По статистикама највећи број деце која су жртве насиља, то доживљавају у својим породицама и то често и у веома раном узрасту. Зато се странка Истина залаже за вредности функционалне и савремене породице, којe би биле засноване на разумевању и љубави, а не на неравноправној дистрибуцији моћи, која је карактеристична за патријархалне породице. Такође, евидентно је да у Србији, иако је улаган велики труд од стране државе да се то искорени, још увек постоји поред занемаривања и физичког и психичког насиља и нежељена појава присиљавања деце на принудни или уговорени брак, као и на рад на улици, што представља кршење дечијих права. Све су то појаве са којима би друштво морало да се енергичније суочава и да има боље законске механизме превенције насиља.

Држава Србија је дужна да штити права детета у складу са потврђеним међународним уговорима као што су Конвенција о правима детета, Устав Републике Србије, односно законима Републике Србије који регулишу ову материју, као што су Кривични законик и Породични закон.

Сходно томе, а поводом оптужби у јавности о постојању забава сексуалног карактера за политичаре и пословне људе на којима су учествовале и малолетне особе, странка Истина очекује да се све околности тих оптужби испитају и да се утврди шта је истина и у случају постојања нечије кривице да правосудни систем функционише непристрасно и професионално. Истовремено се најоштрије противимо политизацији ове веома опасне, деструктивне и најстроже кривично кажњиве социјално-патолошке девијације и позивамо све на друштвено одговорно понашање зато што деца морају бити заштићена.

 

#СтранкаИстина #СтопНасиљу

Весна Цвјетановић
Председница женског фронта