4. jun je dan na koji se širom sveta obeležava Dan dece žrtava nasilja. Nasilje prema deci se ispoljava u različitim oblicima i okruženjima. Po statistikama najveći broj dece koja su žrtve nasilja, to doživljavaju u svojim porodicama i to često i u veoma ranom uzrastu. Zato se stranka Istina zalaže za vrednosti funkcionalne i savremene porodice, koje bi bile zasnovane na razumevanju i ljubavi, a ne na neravnopravnoj distribuciji moći, koja je karakteristična za patrijarhalne porodice. Takođe, evidentno je da u Srbiji, iako je ulagan veliki trud od strane države da se to iskoreni, još uvek postoji pored zanemarivanja i fizičkog i psihičkog nasilja i neželjena pojava prisiljavanja dece na prinudni ili ugovoreni brak, kao i na rad na ulici, što predstavlja kršenje dečijih prava. Sve su to pojave sa kojima bi društvo moralo da se energičnije suočava i da ima bolje zakonske mehanizme prevencije nasilja.

Država Srbija je dužna da štiti prava deteta u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima kao što su Konvencija o pravima deteta, Ustav Republike Srbije, odnosno zakonima Republike Srbije koji regulišu ovu materiju, kao što su Krivični zakonik i Porodični zakon.

Shodno tome, a povodom optužbi u javnosti o postojanju zabava seksualnog karaktera za političare i poslovne ljude na kojima su učestvovale i maloletne osobe, stranka Istina očekuje da se sve okolnosti tih optužbi ispitaju i da se utvrdi šta je istina i u slučaju postojanja nečije krivice da pravosudni sistem funkcioniše nepristrasno i profesionalno. Istovremeno se najoštrije protivimo politizaciji ove veoma opasne, destruktivne i najstrože krivično kažnjive socijalno-patološke devijacije i pozivamo sve na društveno odgovorno ponašanje zato što deca moraju biti zaštićena.

 

#StrankaIstina #StopNasilju

Vesna Cvjetanović
Predsednica ženskog fronta