Tokom akcije „Pogledaj se u oči, pa se suoči“, na poziv naših sugrađana, izašli smo na teren i razgovarali sa njima o temama koje su bitne za pozitivne promene kojima teži Novi Sad, kada su nam ukazali na velike ekološke probleme sa kojima se suočavaju pojedini delovi grada. Naime, kako su nas informisali naši sugrađani, usled ispuštanja otpadnih voda od strane obližnje fabrike, u kanal za prikupljanje atmosferskih voda, na isključenju sa autoputa sever prema industrijskoj zoni sever i naselju Klisa, kao i u Nemanovcima, Kaćkoj šumi i delu Kaća, a pri promeni vetra i na Detelinari i Sajlovu, nesnosan opor miris remeti njihov život u potpunosti.

Predstavnici stranke Istina su, po pozivu građana, te u njihovom društvu obišli sporne delove, ne bi li se uverili u tvrdnje da vazduhom struji nesnosan smrad, koji ukazuje da takav otpad sigurno nije povoljan za njihovo zdravlje!

S obzirom na to da su pomenuti kanali većim delom zacevljeni, dok su manjim delom otvoreni, evidentno je da je neko od industrijskih prerađivača odlučio da svoje otpadne vode preusmeri u kišnu kanalizacionu mrežu. Problem ispuštanja otrovnih materija i otpadnih voda u kanale i u gradsku kanalizaciju, od strane neodgovornih pojedinaca i fabrika nije od juče. To je opšte poznat podatak, kao i činjenica da se niko ne sankcioniše. Pitamo se zašto? Šta rade nadležne službe i inspekcije?

Do sada nije bilo nikakvih intervencija nadležnih službi, a građani se, sa razlogom, brinu za svoje zdravlje i bezbednost. U direktnom razgovoru sa sugrađanima smo dobili informacije da su više puta ukazivali na problem, ali do dan danas apsolutno nije bilo nikakvog pomaka ka njegovom rešavanju.

Ovim putem pozivamo nadležne da izađu na teren, odrade potrebne analize, uzmu uzorke otpadnih voda i utvrde ko je ili ko su odgovorni za ovo zagađenje i da li su stanovnici tih delova i do koje mere ugroženi, iako se to već nezvanično zna. Samim tim, na osnovu dobijenih rezultata sprovedu sve što im ovlašćenja dozvoljavaju, kako bi ovaj problem konačno ugledao svoje trajno rešenje.

Ukoliko se nadležni u najkraćem roku ne oglase ovim povodom, stranka Istina će podneti prijave protiv zagađivača, kao i protiv neodgovornih službi u Gradu, jer je zadatak gradskih službi da rade u interesu Novog Sada i svih njenih građana, a ne da štite neodgovorne pojedince, na štetu po zdravlje svih nas. Nama je kvalitet života naših sugrađana na prvom mestu, a zaštićena i zdrava priroda su preduslov za zdravu životnu sredinu i na tome ćemo uvek insistirati.

#strankaistina #zastitazivotnesredine #ocuvanjeprirode #zdravlje