Celovit i harmoničan razvoj Novog Sada je vizija stranke Istina, a na tom putu želimo da naš grad ozeleni i počne ponovo da diše punim plućima. Stoga je deo našeg plana da insistiramo na zelenim površinama, vertikalnom i parternom ozeljenjavanju gde god je to moguće, na stvaranju novih parkova, formiranju botaničke bašte, ali i makar jedne gradske šume. Takođe, Park ljubavi je deo naše kampanje, jer želimo da Novi Sad postane ne samo grad kulture i omladine, već i grad ljubavi i da za to bude zvanično i proglašen.

Parkom bi dominirala ideja romantike i dugih šetnji, vožnje fijakerom, uz primeren kulturno – umetnički sadržaj, inspirisan ljubavlju, jer želimo da održimo porodične tradicije i običaje, uz koje smo svi odrastali. Porodica je na prvom mestu, stoga je ideja da u parku svaki par koji se venča na teritoriji grada Novog Sada, kao i svako dete koje se rodi, mogu da dobiju zasađeno drvo obeleženo pločicom ispred njega.

Uz fontanu, javne česme, jezero i potočiće preko kojih vode mostići, posebnu čar bi davale skulpture domaćih umetnika, urađene na temu najlepših domaćih i stranih ljubavnih stihova i u čast velikih ljubavi iz domaće i strane istorije i literature, kao i spomenici domaćim umetnicima koji su zadužili srpsku kulturu.

Centralnim delom parka bi dominirao Spomenik ljubavi, uz par cvećara po obodu i restoran za venčavanja, kao i nekoliko saletli i amfiteatara raspoređenih po parku za muzička, pesnička i ostala kulturna dešavanja. Urbanistima ostavljamo da nađu adekvatnu lokaciju, kao i da odrede površinu za tu namenu.

#ParkLjubaviiZelenijiNoviSad #Porodica #StrankaIstina