Za Evropski dan parkova, od 1999. godine, izabran je 24. maj, sa ciljem skretanja pažnje na njihovu važnost, kako u funkciji očuvanja naših prirodnih resursa, tako i radi očuvanja ljudskog zdravlja. Gradski parkovi pružaju brojne benefite: pomažu u borbi protiv zagađenja, smanjuju temperaturu i vlažnost vazduha tokom sparnih dana, dok istovremeno imaju i društvenu funkciju, jer pružaju utočište lokalnoj zajednici, stvarajući atmosferu povezanosti. Osim toga, imaju moć da kod ljudi razviju osećaj pripadnosti svojoj sredini, te da se smanje anksioznost i osećaj otuđenosti. Tih zelenih oaza nikada nije previše, zato se politička stranka Istina zalaže za razvoj parkovskih infrastruktura u gradu Novom Sadu.

Potrebni su nam rekreativni parkovi, ozelenjeni  skverovi, džepni parkovi i mini zelene površine, ali i kulturni, tematski, pa čak i memorijalni parkovi. Vođeni tom idejom, u deo našeg programa za Novi Sad uvrstili smo, za početak, podizanje Parka ljubavi na periferiji i mestu spajanja sa prigradskim naseljima. Zamisao je da predstavlja kulturnu i turističku atrakciju, ali i prirodno mesto u kom bi se Novosađani mogli venčavati, a svaki mladi bračni par i novorođenče bi dobili svoju sadnicu, sa pločicom i njihovim imenom. Kao deo ove kampanje diplomirani biolog-master Mirjana Neorčić, koja u stranci Istina vodi Savet za zaštitu prirode i ekologije, na Svetski dan zaštite životne sredine koji je 5. juna, u Kameničkom parku održaće edukativnu šetnju sa naglaskom na to koliko je on značajan za Novosađane.

#StrankaIstina #ParkLjubavi