U četvrtak, 26. maja, na Sajlovu je formiran Mesni podogranak Političke stranke Istina, na čelu sa izabranim predsednikom, Draganom Bojanićem. Predstavio se svojim komšijama da zajedno sa aktivistima stranke Istina svojim sugestijama, predlozima i konstruktivnim kritikama učestvuju u unapređenju uslova za život i rad u tom novosadskom naselju sa periferije grada.

Najavljene su i brojne akcije, a želje su da se akcenat stavi na razgovore sa žiteljima Sajlova, kako bi se utvrdilo koje su njihove potrebe i na čemu bi se sve moglo raditi.

„Vide se poboljšanja u uređenju ovog dela grada, ali to nije dovoljno“ – istakao je predsednik novoformiranog Mesnog podogranka Političke stranke Istina Dragan Bojanić, naglasivši da je pre svega potrebno osigurati bezbednost dece, pešaka, biciklista i svih koji učestvuju u saobraćaju, izgradnjom pešačkih trotoara, na čemu će ubrzano raditi.

U razgovoru sa građanima tom prilikom, zaključeno je da postoje težnje o predlogu izgradnje biciklističke staze od Sajlova do Veternika, kao i do Rumenke. Ukazano je i na činjenicu da je Sajlovu sad već potrebno napraviti osnovnu školu, koju bi pohađala tamošnja deca bar od prvog do četvrtog razreda.

#StrankaIstina