Politička stranka Istina je formirala Radnu grupu za zaštitu životinja i njihovih prava, na čije čelo su kao koordinatorke došle Radoslava Borišev i Maja Dekar. Postavljanjem dvojnih rukovodstava na neka od rukovodećih mesta u stranci Istina otvara put ka dekonstrukciji hijerarhijske strukture kontrole i monopola moći, što je osnov patrijarhalnih modela organizovanja koji i indukuju razne oblike agresije i nasilja, uključujući i takav odnos prema životinjama.

Tim povodom Maja Dekar je izjavila da je situacija vezano za životinje alarmantna i da nema više vremena za čekanje: „Psima na ulici je veoma teško, ali ne smemo zanemariti ni ulične mačke.“ Dalje je naglašeno da nije dovoljno samo baviti se domaćim ljubimcima, kako vlasničkim tako i onim izbačenima, već i divljim i domaćim životinjama. Radoslava Borišev je to propratila izjavom da se mora govoriti i o održivoj poljoprivredi i u kontekstu stočarske proizvodnje: „Moramo obezbediti bolje uslove držanja poljoprivrednih životinja i poboljšati stanje njihove dobrobiti. Životinje su svesna bića koja osećaju patnju i bol zbog neadekvatnih uslova na nekim farmama i to se mora promeniti.“

Da je politička stranka Istina odlučna da se ozbiljno suoči sa ovim problemom potvrdila je i predsednica političke stranke Istina, Ivana Vujasin izjavom: „Mahatma Gandi je rekao da se veličina neke nacije može meriti načinom na koji se odnosi prema životinjama. Gandi je jedan od velikih uzora i inspiracija ove stranke, tako da ove njegove reči možemo uzeti kao naš moto kad je u pitanju odnos prema životinjama. Mi ćemo tražiti rešenja za problem napuštenih životinja, ali sem toga mi se zalažemo i da Novi Sad napravi veliki centar za istraživanje upotrebe pasa u terapeutske svrhe i pomoć osobama s invaliditetom, kao i za njihovo obučavanje. Kada bi uspeli da napravimo regionalni centar u tu svrhu, to bi imalo veliki značaj za Novi Sad i u ekonomskom smislu, ali i u smislu razvoja još boljeg imidža što je danas veoma bitno. Boreći se za životinje, borimo se i za ovaj grad i za sve nas.“

#StrankaIstina