Politička stranka Istina ukazuje na zakonsku manjkavost, gde jedni zakoni nalažu obaveznu brigu o kućnim ljubimcima i kažnjavanje vlasnika ukoliko ta briga izostane, dok drugi deo govori da se npr. prilikom razvoda supružnika ili smrti, kućni ljubimci tretiraju kao pokretna imovina.

„Veterinari i sudski veštaci potvrdili su mi da se sudovi ne bave potrebama kućnih ljubimaca i da taj deo uopšte nije zakonski regulisan. To se najbolje vidi kroz porodično pravo koje kućne ljubimce ne prepoznaje kao članove porodice već kao imovinu.Tako u slučaju krađe ili nesreće vlasnik ima pravo samo za nadoknadu materijalne štete i to najčešće kroz kupovnu vrednost životinje, a nema pravo na nadoknadu nematerijalne štete za emocionalnu bol, kao kod gubitka člana porodice. To je potpuno suprotno zakonu o veterinarstvu i zakonu o dobrobiti životinja koji životinje tretiraju kao živa bića, a ne stvari. Zato je važno shvatiti da pas nije televizor, već živo biće koje zaslužuje pažnju, brigu i poštovanje. Reakcije domaće i regionalne javnosti potvrdile su opravdanost inicijative za pravo na bolovanje vlasnika kućnih ljubimaca. Ono što je naročito važno naglasiti jeste da je pored velikog dela javnosti i zaista impozantan broj veterinara, dakle ljudi iz struke, dao podršku ovoj inicijativi.“ – izjavila je Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina.

#StrankaIstina #IvanaVujasin