Svedoci smo da ludilo sa rastom visine zakupa stanova ne prestaje. Politička stranka Istina je predložila rešenja za taj problem. Izgradnja socijalnih stanova jeste deo tih rešenja, ali dok se to ne desi i dok se ne stabilizuje tržište nekretnina država bi trebalo da odredi najviše dozvoljene cene kirija zavisno od lokacija i vrste nekretnine i da ih zamrzne na pet godina. Da bi to bilo uspešno lokalne samouprave bi trebalo da ojačaju i da imaju inicijativu, što trenutno onemogućava navodni aktivizam, koji je veoma često perfidna uzurpacija interesa građana i samo paravan za političko delovanje. Stanovanje je osnovna ljudska potreba, poput prava na vodu, a problem počinje kada postoje oni koji profitiraju od životnih situacija koje ugrožavaju druge ljude. Zato bilo koje rešenje koje bi se primenilo neće ništa rešiti ako se ne sagledaju stvarni uzroci problema. Stoga politička stranka Istina poziva političke partije u Srbiji da napuste populističke politike i da skupe političku mudrost i hrabrost otvarajući javni dijalog o sistemu vrednosti i situaciji u kojoj se Srbija našla. „Dve decenije nam nameću sebičnost i pohlepu kao vrednost, zašto se onda iko čudi kada stanodavci žele dodatno da zarade, bez da ih interesuje kako da podstanari zarade za to? Vidimo da i neki od najokorelijih zagovornika bezpogovornog prihvatanja zapadnih vrednosti počinju da kritikuju imperijalizam i asimilaciju koji su deo tih vrednosti. Mi ne vodimo antizapadnu politiku i ne odbacujemo sve one zapadne vrednosti koje su dobre, ali ne želimo ni da prihvatimo one koje su civilizacijski nazadne, kao što su sebičnost, pohlepa i suzbijanje svake ideje o solidarnosti.“ – izjavila je Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina.

#StrankaIstina IvanaVujasin