U četvrtak 3. novembra osnovan je mesni podogranak političke stranke Istina za mesnu zajednicu Radnički, na Detelinari koju će voditi Ljuan Šabani. Na otvaranju je istaknuto da Detelinara ne sme biti periferija grada koju zaboravljaju, već da je ona važan deo grada kao i svaki drugi i da je neophodno izboriti se da tako bude i tretirana. Sem uređenja igrališta i očuvanja zelenila potrebno je još puno toga uraditi, a značaj toga je naglašen time što okolina i njena uređenost utiču na motivisanost mladih, kao i time što je u svetu trend da se naselja iz vremena socijalizma modifikuju u postsocijalističku arhitekturu i da se to može uraditi i sa Detelinarom.  Akcenat je stavljen i na tehnološka rešenja za ravne krovove na starijim zgradama u vidu modula i materijala za nadogradnju koji se kod nas još uvek ne primenjuju, ali da se sa time može početi i da bi tako premodulirane zgrade dobile novi izgled i dodatne funkcije što bi Novi Sad uvelo u budućnost. Izneta je i inicijativa političke stranke Istina da se prostor nekadašnje trase pruge iskoristi za biciklističke i trim staze, uz teretane na otvorenom, terene za sport i igrališta, te da se na taj način trasom bivše pruge Detelinara na još jedan način poveže sa Novim Naseljem. „Detelinara se uvek isticala i bila drugačija od ostalih delova grada, tu njenu jedinstvenu i jednostavnu stranu želimo unaprediti uz očuvanje njene posebnosti. Zahvalan sam na prilici i mogućnosti da radim dobre stvari za svoj kraj i svoje komšije. Ovde žive dobri ljudi i zaslužuju da Detelinara bude još uređenije i bolje mesto za život“ – izjavio je Šabani.

#StrankaIstina