Politička stranka Istina povodom najskorijeg slučaja femicida koji je potresao naš grad zahteva hitne mere. Zločini ne smeju biti samo statistika, zločini se moraju sistemski sprečavati. Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina, ovim povodom je izjavila:

„Ovaj užasan događaj podseća nas na ozbiljan problem nasilja prema ženama koji je duboko ukorenjen u našem društvu. Još jedna žena je ubijena i troje dece je ostalo bez majke. Žene stradaju od strane svojih partnera i za to je krivo društvo u kojem su žene u neravnopravnom položaju. Ovo je problem o kojem se dugo govori, ali ga niko ne rešava. Centri za socijalni rad, policija, tužilaštvo, sudstvo, mediji i celo društvo svi bi trebalo da se mnogo više angažuju kako se ovakvi slučajevi ne bi dešavali. Neobrazovanost i siromaštvo ne doprinose rešavanju ovog problema i nužno je raditi i na njihovom suzbijanju kako bi žene bile ekonomski nezavisne i spremnije da stanu u svoju odbranu. Naša obaveza je da stvorimo sigurno okruženje za sve žene i devojčice, gde nasilje prema ženama apsolutno neće biti  tolerisano i gde će počinioci biti najstrože kažnjeni.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #StopNasilje