Da se politička stranka Istina ničega ne boji i da nema problem da se bavi temama koje su kontroverzne i oko kojih je javnost podeljena, govori i to što je osnovala radnu grupu za legalizaciju seksualnog rada, na čije čelo je postavljen Dragan Dragaš, muzičar.

Istina ističe da seksualni rad nije zakonski zaštićen, a da oni koji ga obavljaju nemaju zdravstveno i penziono osiguranje. Pri tome, pod seksualnim radom ne podrazumevamo samo eksplicitne seksualne usluge, već i pornografsku industriju i erotski ples. Tim povodom Dragan Dragaš je izjavio: „Ovo je civilizacijska tekovina najrazvijenijih zemalja sa uređenim sistemima i to nije samo ekonomsko pitanje, već je i reč o ljudskim pravima i solidarnosti sa ženama koje nemaju nikakva prava i koje veoma često trpe nasilje.“  Predsednica političke stranke Istina, Ivana Vujasin je u svojoj izjavi navela da time ne bi bile ugrožene porodice i brakovi, zato što i sada to postoji ilegalno, ali novac od toga  ide u džepove kriminalaca, a ne u državni budžet na korist svih građana i dodala da “Lažni moral nikako nije put ka modernoj i razvijenoj Srbiji, već samo ka istorijskom zaboravu, a ovo bi naročito  trebalo da podrže oni koji drže do tradicije, budući da je u Jugoslaviji, pre Drugog svetskog rata, pružanje seksualnih usluga, kao zanimanje, bilo legalizovano.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #DraganDragaš