Seksom do punog budžeta i blagostanja

Da se politička stranka Istina ničega ne boji i da nema problem da se bavi temama koje su kontroverzne i oko kojih je javnost podeljena, govori i to što je osnovala radnu grupu za legalizaciju seksualnog rada, na čije čelo je postavljen Dragan Dragaš, muzičar.