U četvrtak 1. jula stranka Istina postala je jača za još jedan mesni podogranak koji je osnovan na Podbari, u mesnoj zajednici Dunav. Za predsednicu je izabrana Mirjana Milinkov, a za potpredsednicu Vesna Salamun.

Podbara je najstarije jezgro Novog Sada, čuvar novosadskog duha koji je očuvao identitet grada kroz vekove i zato je ovo veoma važan gradski podogranak. Stranka Istina se bori za Novi Sad sa identitetom, a novosadskog identiteta nema bez Podbare. Svesni toga prisutnim građanima su se obratili Mirjana Neorčić, koja vodi savet za zaštitu prirode i ekologije, koja je istakla da su mladi spremni da preuzmu odgovornost za svet koji nasleđuju, ali i da mora da se formira okruženje koje će ih u tome podržati. Lidija Odžić, u svojstvu potpredsednice gradskog odbora, govorila je o potrebi da se u politiku uključe ljudi koji se do sada time nisu bavili i koji bi radili u korist običnog radnog čoveka kakvi su i sami, a koji je danas i najugroženiji. Vesna Cvjetanović, predsednica ženskog fronta u stranci Istina, istakla je da stranka Istina sluša ljude i vodi računa o njihovim potrebama, te pozvala novoizabrano rukovodstvo da što tešnje sarađuje sa građanima Podbare i vodi računa o njihovim potrebama. Izabrana predsednica odbora, Mirjana Milinkov, nakon što je Vesna Cvjetanović njoj i novoformiranom odboru poželela sreću u radu, istakla da će odbor raditi u interesu Podbare i njenih građana.

 

#StrankaIstina