Nedavna situacija vezano za osuđivanog silovatelja, koji se nije rehabilitovao i pokazivao je javno znake da će ponoviti zločin, kao i nezapamćen zločin u Vršcu, prilikom kojeg je otac ubio dvogodišnju ćerku, a potom i sebe, alarm je da društvo mora da počne sa rešavanjem problematike nasilja u porodici. Nije dovoljno samo propisati kaznu, već je potreban dalji rad sa osobama koje primenjuju nasilje. Nužno je uvesti obavezujući program nadzora i redovnog javljanja, kao i  program kontrole besa. Samom izolacijom, bez da se radi kasniji terapeutski i preventivni rad, malo se postiže. Zato politička stranka Istina zahteva od društva da se ozbiljno pristupi ovom problemu i uz angažovanje adekvatne struke, osmisli skup sistemskih mera i rešenja koji bi pomogli da se ovakve stvari više ne dešavaju.

„U vreme rijaliti kulture i nametnutih nehumanih i anticivilizacijskih vrednosti sa zapada, gde se veliča pohlepa i stavljanje sebe iznad drugih, ovo društvo mora izgraditi vlastiti skup moralnih i etičkih vrednosti i društvenih rešenja na kojima bi se temeljila i sistemska rešenja koja regulišu ponašanje i odnose u društvu. Za početak se mora preispitati i reformisati rad centara za socijalni rad kako se propusti više ne bi dešavali“, izjavio je Jovica Vučinić, predsednik Radne grupe za iskorenjivanje nasilja političke stranke Istina.

#StrankaIstina