Politička stranka Istina smatra da je skandalozno i krajnje nedopustivo da kupovina proizvoda, kao što je Lemon hejz, bude povod za privođenje i sudski postupak. Za političku stranku Istina najveći je skandal od svega to što je kanabis uopšte i zabranjen. „Pravimo nepotrebne probleme tamo gde ih ni nema. Onog momenta kada država nešto stavi u legalan promet, to je onda dozvoljeno i krajnje je nedopustivo da se nekome sudi zato što je kupio proizvod na trafici, za koji se izdaje fiskalni račun. Ako nije smeo to da kupi nije trebalo ni da bude u prodaji.“ – izjavila je tim povodom Ivana Vujasin, predsednica Političke stranke Istina i dodala: „Ponavlja se situacija kao i sa Jovanjicom gde je jedina afera to što se za kanabis ljudi hapse i sudi im se, umesto da je Jovanjica radila legalno i uredno izmirivala obaveze prema državi. Srbija ne sme da bude zaostala i one navodno demokratske partije koje su se bunile protiv legalizacije i od Jovanjice pravile lažnu aferu, čime su sabotirale legalizaciju bolje da se izvuku iz srednjeg veka i počnu da vode savremenu i civilizovanu politiku.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #PotpunaLegalizacijaKanabisa