Povodom vesti da se u Novom Sadu otvara prva američka srednja škola na teritoriji Vojvodine, sa američkim programom nastave, politička stranka Istina smatra da je krajnje vreme da se otvori javna diskusija o obrazovanju.

Prisutni austro-ugarski sistem obrazovanja zasnovan je uglavnom na reprodukciji znanja i prvobitno je bio zamišljen da služi za razvoj kulta prema Monarhiji. Taj sistem obrazovanja je prevaziđen, ali ne smemo dozvoliti da ga sada zameni drugi koji bi razvijao kult konzumerizma i od dece pravio atomizirane jedinke koje eksploatiše potrošačko društvo.

Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina tim povodom izjavila je: „Priča o obrazovanju ne sme da se svede samo na uključivanje novih tehnologija, već je nužno preispitati same postavke tradicionalnog školovanja. Obrazovanje oblikuje radnu snagu, a od toga kakvo će nam biti obrazovanje zavisi i gde će biti mesto Srbije u svetu. Nama nisu potrebne škole koje će od dece praviti ograničene ljude i moderne robove, već nam je potreban obrazovni sistem koji razvija kreativni i intelektualni potencijal dece. Zato razmotrimo različite alternativne oblike obrazovanja u svetu, preispitajmo ih i iz svega toga nađimo naš vlastiti sistem koji bi bio najbolji za našu decu.“

#StrankaIstina #Ivana Vujasin