Politička stranka Istina skreće pažnju da je oko 80 zemalja u svetu, uključujući od pre nekoliko dana i Nemačku, legalizovalo kanabis u medicinske, a dobar deo njih i u rekreativne svrhe. Ujedinjene nacije su skinule kanabis sa liste opasnih droga, a evropski parlament je legalizovao kanabis u medicinske svrhe. Samim time, kanabis je dekriminalizovan.

„Legalizacija kanabisa se oslanja na naučne dokaze da je veoma koristan u lečenju teških bolesti. Isto tako, ekonomija raste i jača u svim zemljama koje su ga legalizovale. Zaostajanje za svetom i retrogradan pristup su višestruko štetni, a moralno i ljudski gledano najviše štete imaju bolesni kojima je oduzeto Ustavom garantovano pravo na izbor lečenja. Svi koji su protiv legalizacije kanabisa, treba da razgovaraju sa bolesnima kojima ovo lečenje predstavlja i bukvalno pitanje ostanka u životu! Da li neko misli da je kompetentniji od njih da priča na temu njihovog života ili smrti? Mi kao politička stranka Istina, podržavamo njihova prava, kao i želju da država ekonomski prosperira, ugledajući se na veći deo sveta!  Zato javno apelujemo na sve državne institucije, da sagledaju rešenja u drugim državama i da se pomogne svima kojima je pomoć potrebna. Takođe, legalizacija kanabisa u rekreativne svrhe, potvrđeno, smanjuje stopu kriminaliteta! Budimo deo sveta, a retrogradni umovi neka se dozovu pameti!“ – izjavila je Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina!

#StrankaIstina #IvanaVujasin #Kanabis