Da Telep zaslužuje mnogo više konstatovano je na osnivanju mesnog podogranka političke stranke Istina za mesnu zajednicu Bratstvo. U pitanju je jedan od delova grada koji se najbrže i najdrastičnije urbanistički menja, to treba da prate i odgovarajuća infrastrukturna i komunalna rešenja što će biti jedan od zadataka rada ovog odbora.

Na otvaranju je rečeno da ovo ne sme da bude zapostavljeni deo grada i da je potrebno mnogo više od stambenih zgrada i trotoara kako bi se Telep mnogo ravnomernije i kvalitetnije urbano razvijao. Senad Talović, IT stručnjak koji je izabran za predsednika ovog mesnog podogranka tom prilikom je izjavio: „Postoji puno problema u kraju. Potrebno je videti da li se mogu postaviti podzemni kontejneri, pošto sadašnje rešenje sa kontejnerima na ulazima u zgrade nije savršeno, kako rešiti problem parking mesta i nedostatka zelenih površina. Potrebna su nam i nova igrališta za decu, kao i kulturna stanica koju ćemo tražiti da se otvori za ovaj deo grada. Grad nisu samo zgrade i semafori, grad su i ponuda različitih sadržaja i usluga, uključujući i sportske i kulturne, što ćemo se truditi da postignemo.“