Politička stranka Istina je obeležila svetski dan kanabisa u centru Novog Sada i ponavlja svoj stav, da je neophodno legalizovati kanabis, kako u medicinske, tako i u rekreativne svrhe! Iskustvo mnogih zemalja koje su legalizovale kanabis je u praksi pokazalo samo dobre primere. Zato je vreme da prekinemo sa prevaziđenim stavovima i prihvatimo činjenice da kanabis ima ogroman potencijal za korist našeg društva. Tim povodom predsednica stranke Istina, Ivana Vujasin izjavila je:

„Zabrinjavajuće je odsustvo svesti i empatije. Najveći dobitnici legalizacijom kanabisa su sami korisnici, posebno bolesni, ali i država koja puni svoj budžet! Postavljam pitanje – čiji je zapravo interes da se ne legalizuje? Nisu to interesi građana, već interesi ilegalnih trgovaca i farmaceutskog lobija, koji profitiraju na sadašnjem statusu kvo. Uvođenjem kanabisa u legalne tokove dovešćemo  do stroge regulacije tržišta koje garantuje kvalitet proizvoda, razbija mračne mreže ilegalne trgovine i podiže nivo sigurnosti građana. Ono što je posebno važno naglasiti jeste da legalizovanjem kanabisa po iskustvu zemalja koje su to učinile, stopa kriminala drastično pada. Zato ne smemo dopustiti da smo i dalje zarobljeni u začaranom krugu ilegalnih mutnih poslova i nesigurnosti. Omogućimo potpunu legalizaciju kanabisa kako bismo osigurali naša građanska prava i stvorili društvo u kojem se poštuju sloboda izbora, pravičnost i zakon. Istina donosi promene!“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #PotpunaLegalizacijaKanabisa #Kanabis