Međunarodni dan mladih obeležava se svake godine 12. avgusta kako bi se skrenula pažnja na probleme koje oni imaju i kako bi se aktuelizovala potreba da se napravi adekvatna strategija za poboljšanje njihovog položaja i njihovo kvalitetnije uključivanje u sve sfere društvenog života. Mladi u svetu se ne suočavaju sa istim problemima. U razvijenijim zemljama problemi mladih su subjektivniji i tiču se mentalnih stanja i kriza identiteta, dok su u siromašnijim i nerazvijenim zemljama njihovi problemi egzistencijalni. U Srbiji mladi imaju obe vrste problema i politička stranka Istina radi na programima za poboljšavanje uslova za obrazovanje, zapošljavanje i društvenu zaštitu.

Tim povodom Strahinja Jakovljević, potpredsednik političke stranke Istina izjavio je: „Najvažnije je da se stvore uslovi da mladi žele da ostanu u Srbiji, a to se pre svega odnosi na zapošljavanje. Mi kao politička stranka smatramo da je veoma bitno da se pravno dodatno uredi volontiranje, kao način sticanja radnog iskustva i poboljšanja radnih veština, kao i da se dodatno regulišu i stimulišu nestandardni oblici rada, budući da je činjenica da je sve više mladih koji rade kao frilenseri. Svet se menja, Srbija treba da ide u korak sa svetom i zato će politička stranka Istina uložiti dodatne napore da pomogne u toj promeni, kako bi mladi bili motivisani da ostanu u Srbiji.“

#StrankaIstina