Povodom vesti o dvostrukom ubistvu u Rakovcu, politička stranka Istina apeluje da ovaj užasni događaj bude poslednja opomena da se neke stvari promene. Naročito uznemiruje činjenica da je ubica i ranije bio nasilan prema supruzi koja ga je prijavljivala za nasilje u porodici i da je zbog toga bio u pritvoru, što sve nije pomoglo da do ovog svirepog zločina ne dođe.

Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina, tim povodom izjavila je: „Nasilje u porodici je ozbiljan društveni problem koji zahteva hitnu i odlučnu akciju svih nas. Pozivamo zakonodavce da hitno reaguju i izmene zakon koji reguliše sprečavanje nasilja u porodici. Predlažemo obavezno uvođenje psiholoških procena za počinioce nasilja i razvoj programa obaveznih mera terapije kako bi se sprečilo ponavljanje ovakvih užasnih dela. Dodatno, tražimo da psihološka procena i terapija budu obavezne mere koje se propisuju prilikom izricanja zabrane prilaska. Ovo će pomoći da se osigura da oni koji su počinili nasilje budu aktivno uključeni u procese resocijalizacije i da se smanji rizik od ponovnog nasilja. Ovakve mere nisu luksuz, već su neophodne kako bismo zaštitili žrtve nasilja u porodici i sprečili dalje tragedije. U ime političke stranke Istina, obećavam da ćemo se aktivno zalagati za ove promene i da ćemo sve što možemo uraditi kako bi sprečili da se ovakve tragedije ne ponavljaju.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #StopNasilju