Politička stranka Istina je 27. septembra osnovala mesni podogranak na Detelinari, u delu koji Novosađani neformalno zovu Nova Detelinara, sa Slađanom Ivezić kao predsednicom. Na otvaranju je istaknuto da su već dvadeset godina zbog pohlepe investitora za što većim profitom i nekadašnjim lošim propisima, buka, prašina i vrelina betona svakodnevnica stanovnika ovog kraja. Naglašeno je da osnivanjem ovog podogranka politička stranka Istina dobija mogućnost da  nudi rešenja za delimično popravljanje situacije. Kao jedan od predloga ponuđeno je oživljavanje sada sterilnog i dehumanizovanog pešačkog pasaža  koji se može oživeti vertikalnim ozelenjavanjem i postavljanjem mobilijara, parternim zelenilom i vodenom površinom u vidu fontane čime bi kao javni prostor dobio karakter prolaznog trga, tj. Forum Transitoriuma. Takođe, dodato je i da su potrebne  podzemne garaže, a u slučaju da dođe do zoniranja Nove Detelinare da je jako bitno da se bude u što boljem kontaktu sa mesnom zajednicom da se ne ponovi situacija kao u nekim drugim delovima grada gde mesna zajednica nije blagovremeno podnela zahtev za stanarske markice za korišćenje usluga parkiranja. Istina insistira da gradska administracija treba da bude što efikasnija, a ako se negde pokaže da je to potrebno, tamo je potrebno uvesti dodatni red na svim nivoima.

Slađana Ivezić je tim povodom izjavila: „Veoma sam zadovoljna što sam u Istini našla ljude koji razumeju potrebe građana Novog Sada i Nove Detelinare.  Želim da dam svoj maksimum da se sve ono na čemu ćemo kao stranka insistirati i ostvari kako bi deca ovog dela grada imala humani prostor za odrastanje.“

#StrankaIstina