Politička stranka Istina je akcijom povodom 8. marta iskazala svoj stav po kojem to nije dan kada ima nešto da se slavi. Položaj žena u društvu se nije još uvek dovoljno poboljšao i umesto slavlja na ovaj dan trebalo bi da se traži unapređivanje civilizacijskih standarda u vidu društvenog, političkog i ekonomskog napretka položaja žena. Vesna Cvjetanović, predsednica Ženskog fronta političke stranke Istina tim povodom izjavila je: “Dokle god su žene u društvu u položaju u kojem jesu, nemamo šta da slavimo. Danas smo se ponovo okupile kako bi ukazale ženama da nisu same i da polazeći od nas možemo biti promena koju želimo da vidimo u društvu. Već više od jednog veka ljubičasta boja se povezuje sa borbom za ženska prava. Tada je to bilo koncentrisano na pravo glasa, ali mi ne želimo da samo danas nosimo ovu boju kao znak naše međusobne ženske solidarnosti. Želimo da svaki dan pokažemo inicijativu i da neprestano idemo napred kako bi ostvarili osvešćenija politička i ekonomska društva koja poštuju žene. Zato umesto slavljenja, vratimo revolucionarnu prirodu 8. martu kako bismo postigle taj plemeniti cilj“.

#StrankaIstina