Stranka Istina vodi se idejom da nema promene dok ne promenimo i način razmišljanja. Zato je u okviru stranke Istina formiran Savet za kreativni razvoj ljudskih potencijala kao korak ka promeni načina razmišljanja i delanja u Srbiji, drugačijeg sagledavanja problema i traženja optimalnijih rešenja za njih. Alternativna kultura se i u Srbiji, ali i u staroj „velikoj“ državi, uglavnom vezivala za urbana gradska područja i prekid sa tradicionalnim shvatanjem kulture kao takozvane „visoke kulture“. Mi se zalažemo za korenitu promenu kulture življenja i dosta naših rešenja koje hoćemo da implementiramo u društvo i svakodnevni život mogu se označiti kao rešenja koja dolaze iz načina razmišljanja koji postoji u domenu alternativnih životnih stilova, a radi se zapravo o autentičnom i iskonskim pristupu istini, životu i stvarnosti, što je celovitije sagledavanje i dalje proširenje definicije alternativnog.

Kroz ovaj savet, koji vodi Ivana Kežić, dipl. prof. filozofije, sertifikovani praktičar kvantne medicine i biorezonantne terapije i trener za lični rast i razvoj svesti, koja je spremna da se posveti pravljenju društvenih strategija za postavljanje osnova za sveopšte društveno izobilje, blagostanje i radost. Ciljevi ovog saveta su kreiranje ambijenta za ostvarenje punog društvenog i individualnog potencijala.

 

#StrankaIstina