Politička stranka Istina ističe da je neophodno trajno zabraniti korišćenje svih pirotehničkih sredstava. Tokom praznika se povećava broj povreda uzrokovanih pirotehničkim sredstvima, deca su posebno ugrožena, ali i kućni ljubimci i divlje životinje koje doživljavaju stres tokom prazničnih proslava zbog čega ih svake godine ugine veliki broj. Tim povodom Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina, izjavila je: „Istina podržava odluku više gradova u Srbiji, uključujući i Novi Sad, da odustanu od tradicionalnog prazničnog vatrometa. Imperativ je da budemo odgovorno društvo i da ne ugrožavamo nikoga. Laseri umesto vatrometa, sa specijalnim efektima i materijalima koji su biorazgradivi, korak su napred ka tehnološki modernom gradu koji ima viziju svoje budućnosti i za koji se mi zalažemo. A to je da Novi Sad bude grad budućnosti u kome je sigurnost građana na prvom mestu.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #ZabranaPetardi #ZabranaVatrometa