Povodom 24. aprila, svetskog dana laboratorijskih životinja stranka Istina poziva građane da kupuju proizvoda onih proizvođača koji ne vrše testiranja na životinjama. Evropska Unija je već zabranila ovakva testiranja, a Zakon o dobrobiti životinja član 34. tačka 4. predviđa da u zahtevu za sprovođenje ogleda moraju biti navedeni dokazi o alternativnim metodama i razlozima zbog kojih se one ne sprovode, a član 41. predviđa da se ogled na životinjama ne može sprovoditi ako postoji alternativni metod kojim se postiže isti cilj.

Politička stranka Istina se zalaže za potpuni prestanak upotrebe životinja za eksperimente. Naročito su okrutna ovakva istraživanja u kozmetičkoj industriji. Tu se ispitivanja vrše bez davanja životinjama sredstava za ublažavanje bola, da ne bi došlo do uzajamnog dejstva sa supstancom koja se ispituje i time do nedovoljno jasnih rezultata.  Životinjama se pesticidi i slična sredstva, stavljaju na kožu, ubrizgavaju u krv, stavljaju u oči, daju oralno i slično, što je sve veoma nehumano i surovo. Pogotovo i zato što često zbog različitog metabolizma koji imaju životinje ne može ni da se dođe do pouzdanog rezultata da li će proizvod koji se ispituje biti bezbedan za ljude.

Postoje načini da se to ispita bez testiranja na životinjama. Oni se rade na ljudskim ćelijama i tkivima, a moguće je i koristiti kompjuterske modele razvoja eksperimenta, takozvano in silico metod. Dakle načini postoje, čak su i jeftiniji i pouzdaniji, a nisu nehumani. Pošto načina ima, sad je potrebno imati i volje za njih. Politička stranka Istina se za početak zalaže za kupovinu samo onih proizvoda koji nisu testirani na životinjama, a kao sledeći korak i za potpunu zabranu izvođenja testova na životinjama. Humano i odgovorno društvo ne podrazumeva samo brigu za ljude, već i za životinje i za celokupnu prirodu koja nas okružuje. Ko voli životinje voleće i ljude i zato napravimo prvi korak ka tome sprečavajući surovosti nad životinjama.

#StrankaIstina #DobrobitŽivotinja