Politička stranka Istina postavila je Draganu Vuković, diplomiranu pravnicu, na čelo Saveta za pravna pitanja i tako dokazala doslednost u svom političkom delovanju i svoju posvećenost transparentnosti i vladavini prava.

Dragana Vuković je tim povodom izjavila: „Kao Savet pratimo zakonodavstvo i predlažemo zakone, propise i politike kako bi doveli do pozitivnih promena u društvu. Na nama je da budemo konstruktivan društveni činilac i doprinesemo da u Srbiji bude bolje.“ Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina je dodala: „Zakon bi, bez izuzetka, trebalo da bude isti za sve kako bi se povratilo poverenje građana u sistem. Nastavljamo da gradimo i razvijamo Istinu kao snažnu i odgovornu političku organizaciju koja služi interesima građana. Interes građana je dobro uređen pravni sistem koji će obezbediti pravedno i slobodno društvo i zato od Saveta za pravna pitanja očekujem veliku angažovanost i doprinos borbi Istine za bolji život u Srbiji.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #Pravo #DraganaVuković