Najnovije ubistvo dečaka od 13 godina, koje se desilo u Niškoj Banji, još jedan je primer da kao društvo nemamo luksuz da odugovlačimo sa rešenjima za sprečavanje ovog sve većeg problema. Maloletničko nasilje je preraslo u maloletnička ubistva koja su sve surovija, bar sudeći po novinskim vestima koje izveštavaju da je ovaj dečak zaklan.

Škole treba da implementiraju programe edukacije o sukobima, rešavanju problema i empatiji kako bi se mladi naučili kako da se nose s konfliktima na zdrav način. Mladi se suočavaju sa emocionalnim i mentalnim izazovima, što može dovesti do agresivnog ponašanja. Pristup mentalnoj zdravstvenoj podršci i savetovalištima koji bi mladima pomogli da se nose sa svojim emocijama i stresom na konstruktivan način jeste deo rešenja ovog problema.

Kroz edukaciju, prevenciju, podršku, zakon i red, kao i saradnju sa roditeljima, može se zajedno raditi na stvaranju sigurnijeg i boljeg okruženja za mlade i zato politička stranka Istina poziva sve na razum i odgovoran odnos prema ovom sve većem i sve gorem problemu.

#StrankaIstina #StopNasilju