Најновије убиство дечака од 13 година, које се десило у Нишкој Бањи, још један је пример да као друштво немамо луксуз да одуговлачимо са решењима за спречавање овог све већег проблема. Малолетничко насиље је прерасло у малолетничка убиства која су све суровија, бар судећи по новинским вестима које извештавају да је овај дечак заклан.

Школе треба да имплементирају програме едукације о сукобима, решавању проблема и емпатији како би се млади научили како да се носе с конфликтима на здрав начин. Млади се суочавају са емоционалним и менталним изазовима, што може довести до агресивног понашања. Приступ менталној здравственој подршци и саветовалиштима који би младима помогли да се носе са својим емоцијама и стресом на конструктиван начин јесте део решења овог проблема.

Кроз едукацију, превенцију, подршку, закон и ред, као и сарадњу са родитељима, може се заједно радити на стварању сигурнијег и бољег окружења за младе и зато политичка странка Истина позива све на разум и одговоран однос према овом све већем и све горем проблему.

#СтранкаИстина #СтопНасиљу