Nije prošao ni dan od kako se završila nedelja solidarnosti naroda i borbe protiv diskriminacije, a mediji javljaju da su samo u toku trajanja nedelje solidarnosti, četiri žene u Srbiji ubijene, a da je još sedam žena bilo u opasnosti zbog pokušaja da im se to isto dogodi. Stanje je alarmantno i zahteva što hitniju i što efikasniju društvenu reakciju. Da bi institucije nadležne za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama mogle bolje da deluju, prvo je neophodno napraviti državnu zvaničnu statistiku o broju ubijenih žena i obezbediti kvalitetnu komunikaciju ovih institucija sa javnošću.

Preventivna politika nije samo blagovremena i efikasna reakcija sistema nakon prijave nasilja. Takva reakcija ne sme izostati, ali prava preventivna politika znači organizovanu i sistematičnu edukaciju društva protiv nasilja.

„To mora početi edukacijom u osnovnim i srednjim školama, a u slučaju nasilja koje se desi, potrebna je i terapija počinilaca i po proceni suda i obaveza pohađanja terapija za kontrolu besa. Neke svetske studije pokazuju da ovakvi programi uspevaju da smanje bes i rizik od njegovih posledica za 76%“, izjavila je Vesna Cvjetanović ispred Ženskog fronta političke stranke Istina i dodala: „Društvo mora da otvori dijalog na ovu temu i da traži najbolja rešenja, zato što ovo mora prestati. Mi kao društvo jesmo dovoljno zreli i spremni da se menjamo na bolje i nema razloga da se bilo šta više čeka. Imamo zakonske propise, sprovodimo ih, a paralelno sa time kao društvo radimo i na prevenciji. Činjenica da je ovako veliki broj žena ubijen baš tokom trajanja nedelje solidarnosti i borbe protiv diskriminacije jeste veoma uznemiravajuća i preteća i ne sme se ćutati o tome.“

 

#StrankaIstina #StopNasilju