Политичка странка Истина поводом 21. и 22. марта, дана шума и вода, на акцији је упознала грађане са иницијативом за поштовање закона о водама по којем евроамеричке тополе, за које је законски прописано да не смеју да се налазе на мање од 80 метара од горње границе воденог појаса водотокова. Странка Истина залаже се да на местима где то није испоштовано, такве тополе треба уклонити и заменити аутохтоним врстама дрвећа.

Јован Нишавић је испред Савета за заштиту вода и рибљег фонда политичке странке Истина тим поводом изјавио: „Ове тополе су алергене биљке које у водоплавним појасевима и разливима утичу на киселост воде што врши поремећај воденог екосистема. То чини воду мртвом и потпуно онемогућује развој водених организама, мрест рибе, ракова…“

Мирјана Будинчевић, испред Савета за заштиту природе и екологије додала је: „Евроамеричке тополе можемо сматрати клоновима и да оне заправо и не чине шуму, штавише оне се по међународној класификацији и не сматрају шумом, већ пољопривредном површином. Ако хоћемо да имамо здрав екосистем, а без њега ни ми нећемо бити здрави, морамо да имамо праве шуме, које садрже и ниску и средњу вегетацију, у којима могу да се гнезде птице. Зато је странка Истина покренула ову иницијативу, како би и природа и Србија били поново здрави.“

#СтранкаИстина