Politička stranka Istina povodom 21. i 22. marta, dana šuma i voda, na akciji je upoznala građane sa inicijativom za poštovanje zakona o vodama po kojem evroameričke topole, za koje je zakonski propisano da ne smeju da se nalaze na manje od 80 metara od gornje granice vodenog pojasa vodotokova. Stranka Istina zalaže se da na mestima gde to nije ispoštovano, takve topole treba ukloniti i zameniti autohtonim vrstama drveća.

Jovan Nišavić je ispred Saveta za zaštitu voda i ribljeg fonda političke stranke Istina tim povodom izjavio: „Ove topole su alergene biljke koje u vodoplavnim pojasevima i razlivima utiču na kiselost vode što vrši poremećaj vodenog ekosistema. To čini vodu mrtvom i potpuno onemogućuje razvoj vodenih organizama, mrest ribe, rakova…“

Mirjana Budinčević, ispred Saveta za zaštitu prirode i ekologije dodala je: „Evroameričke topole možemo smatrati klonovima i da one zapravo i ne čine šumu, štaviše one se po međunarodnoj klasifikaciji i ne smatraju šumom, već poljoprivrednom površinom. Ako hoćemo da imamo zdrav ekosistem, a bez njega ni mi nećemo biti zdravi, moramo da imamo prave šume, koje sadrže i nisku i srednju vegetaciju, u kojima mogu da se gnezde ptice. Zato je stranka Istina pokrenula ovu inicijativu, kako bi i priroda i Srbija bili ponovo zdravi.“

#StrankaIstina