Svakog 5. marta obeležava se svetski dan energetske efikasnosti, u čast prvog sastanka svetskih stručnjaka koji su se u Austriji, na današnji dan okupili da raspravljaju o energetskoj efikasnosti. Nije više pitanje da li će se Srbija baviti energetskom efikasnošću, pošto je to jedan od državnih nacionalnih ciljeva. Šta više, tekuće tendencije i planovi su da do 2050. godine u Srbiji 50 odsto proizvedene energije bude takozvana zelena energija.

Sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti, dobro je da se uvode mere koje obuhvataju energetski efikasna rešenja koja se mogu primeniti u stambenom prostoru: tehnologije koje pomažu da se štedi električna i toplotna energiju, a čijim uvođenjem ne samo da će računi građana biti manji, već se pomaže smanjenju zagađenja životne sredine i ublažavanju klimatskih promena.

Tim povodom Andrijana Čapko, potpredsednica stranke Istina, izjavila je: „Nedavno je objavljeno da će novosadska lokalna samouprava omogućiti Novosađanima da konkurišu za subvencije za ugradnju solarnih panela, sve takve mere predstavljaju jedan od temelja ka zdravijoj budućnosti nas i naših potomaka. To je Novi Sad, odnosno Srbija kakvu želimo u budućnosti, energetski nezavisna i jaka, Srbija koja ide ka tome da svojim građanima obezbedi stabilan i kvalitetan život. Zato podržavamo svako rešenje koje našu državu i društvo vodi ka tome, ali i zalažemo se za još konkretnije mere za to.“ Dodavši da: „Podižući svest o važnosti energetske efikasnosti našoj deci, građanima, privredi i preduzetnicima Srbija neće biti samo energetski konkurentna u regionu, već će postati regionalni lider na planu energetike što i jeste naš politički cilj. Imamo plan i rešenja kako Srbija to može da bude i naš politički rad će zagovarati mnogo intenzivniju primenu zdravih tehnologija i politička rešenja koja ih podržavaju kako bi se taj cilj postigao.“

#StrankaIstina #ZelenaEkonomija