„Veliko mi je zadovoljstvo da objavim da je na mesto predsednice Saveta za pravna pitanja stranke Istina postavljena diplomirana pravnica Sanja Cvetković. Doprinos i pečat koji je ovom savetu u okviru stranke ostavio Doktor pravnih nauka Zdravko Jež, koji je bio redovni fakultetski profesor u penziji i autor nekoliko knjiga i udžbenika, nemerljiv je.  Uvek ćemo ga se sećati, a na Sanji je veliki i nimalo lak zadatak da nastavi da uspešno vodi ovaj savet tamo gde je on stao i želim joj puno sreće i uspeha u daljem radu.“ – izjavila je Ivana Vujasin, Predsednica političke stranke Istina.

Uz zahvalnost na ukazanom poverenju Sanja Cvetković je tim povodom rekla, da joj je velika čast i izazov da nastavi  rad na razvoju predloga pravnih modela i rešenja koji bi dalje doprineli učvršćivanju vladavine prava u Srbiji, zato što bez toga nema ni njenog uspešnog društveno-ekonomskog razvoja. Mi težimo ka društvu slobode i socijalne pravde, a toga nema bez demokratskog parlamenta i bez zdravih institucija koje štite građane od različitih društvenih anomalija, prvenstveno od zloupotrebe i korupcije. Bez dobrih zakonskih rešenja ne može se ostvariti zaštita žena, dece i marginalnih grupa i rado prihvatam odgovornost da doprinesem kreiranju predloga za takav zdrav zakonski ambijent koji bi to omogućio.

#StrankaIstina #Zakon #Prava