Bez dobrih zakonskih rešenja nema ni zdravog društva

Mi težimo ka društvu slobode i socijalne pravde, a toga nema bez demokratskog parlamenta i bez zdravih institucija koje štite građane od različitih društvenih anomalija, prvenstveno od zloupotrebe i korupcije.