Naš osećaj da nešto duboko nije u redu i da su potrebne promene jeste razlog zašto je stranka Istina i odlučila da izađe na Izbore. Zatekli smo se u jednom sistemu vrednosti koji počiva na potrošnji materijalnih dobara i usluga koji nadilaze zadovoljavanje osnovnih potreba. Kupovina se podstiče agresivnim korišćenjem marketinga koji diktira modu, životni stil i navike potrošača koji postaju osnov za nečiji doživljaj sebe, vlastitog značenja i uloge u društvu povezujući materijalna dobra sa željenim društvenim statusom, bez obzira da li su to nečije stvarne ili imaginarne, veštačke potrebe.

Onda nam se dogodila korona. Granice su zatvorene, društveni događaji su otkazani, savetovani smo da se držimo na ulici na dva metra jedni od drugih i sve što je označavalo društveni prestiž je jednostavno nestalo. Našli smo se u situaciji opasnosti od zaraze od koje su neki ljudi počeli da umiru. Tržni centri kao mesto pružanja sreće su zatvoreni i sve što je do tada delovalo kao bitno, odjednom to više nije bilo.

Ljudi su navikli da se u kriznim situacijama zbijaju i približavaju, a mi smo se našli u situaciji da nam se nameće socijalno distanciranje. A mi nećemo da se socijalno distanciramo! Sve propisane mere poštujemo i pridržavamo ih se, ali je sam izraz „socijalno distanciranje“ problematičan i mi ga ne prihvatamo. Fizička razdvojenost radi sprečavanja kontakta i mogućeg prenošenja virusa, to je u redu i potrebno je. Socijalno distanciranje je mnogo širi pojam i znači društveno odvajanje koje nije samo fizičko i podrazumeva usamljenost, otuđenje i atomiziranje pojedinca. U ovom momentu kada su ljudi zatvoreni u kućama svako otuđivanje od drugih je pogubno. Ovo je momenat kada postaje savršeno jasno da dobri odnosi sa prijateljima i porodica jesu prava vrednost i kada moramo da postanemo svesni potrebe solidarnosti. To je nešto što mora da ostane osnov politike i vrednosnog sistema u Srbiji.

Na osnovu iskustva ove vanredne situacije prva stvar koju moramo da uradimo je da shvatimo da je prevencija osnov lečenja i da je nužno da ulažemo u jak i kvalitetan sistem javnog zdravstva. U Americi, gde to nije rađeno, vidimo da je teret sprečavanja zaraze i spasavanja ljudskih života pao na javno zdravstvo, a ne na privatni sektor i Amerika sada ima najviše mrtvih u celom svetu. Miljenko Jergović je pre nekog vremena komentarišući mere za borbu protiv korone, postavio problematičnu dilemu – da li je važnije zdravlje od slobode i stavio naglasak na ljudska prava i materijalni status zajednice i pojedinaca. Svet u kojem ako imaš jedno nemaš drugo, umesto da imaš oboje, jako je loš svet i mi ga takvog ne prihvatamo.

Zapad stalno govori da zdravstvo mora biti uređeno na tržišnim principima, ali kada zdravstvo prepustite tržištu i konkurenciji, onda je smrt ta koja je najkonkurentnija. Zapadne zemlje i same krše principe slobodnog tržišta kada im to odgovara, primer je bilo protivljenje nemačke vlade da kineski privrednici kupe privatnu nemačku firmu za proizvodnju robota, kao i svim kasnijim merama da se ne dozvoli da kupuju nemačke firme. Vreme je da i Srbija brine o sebi i svojim interesima.

Kriza oko korone je veoma dobro pokazala šta nas to može zadesiti u slučaju ozbiljnije pandemije, prirodne katastrofe ili ratnog stanja. Zato neke od stvari koje Srbija mora da uradi nakon ovoga jesu i da odluči da nipošto ne proda elektroprivredu, izvorišta vode i telekomunikacije. Da krene u razvojnu politiku i da prelaskom na takozvanu zelenu privredu i korištenje obnovljivih izvora energije postavi privredu na noge i obezbedi samoodrživost. Ali najbitnije što bi Srbija trebalo da uradi jeste da zaštiti porodicu. Trudnicama po privatnim ordinacijama traže razloge da im zakažu dodatne preglede ultrazvukom. Ako je sve u redu potrebno je do dva pregleda u toku trudnoće, a ne jedan mesečno. Svako zračenje je štetno tako da to utiče na decu, koja kasnije jedu nezdravu hranu, roditelji pošto rade dva posla nemaju vremena da ih vode u prirodu i oslobode ih veštačkog života u gradu. Deci je za imunitet, mentalno zdravlje i stabilnost dobro da provode vreme u prirodi, a ne u igraonicama gde se njima bave animatori. Mi želimo društvo u kojem roditelji imaju vremena da ga provode sa svojom decom i odgajaju ih, umesto da su deca prepuštena ulici, dilerima i ostalim iskušenjima. Tražimo neradnu nedelju i vreme za porodice, kako bi imali bar jedan dan za sebe, da budu na okupu. Tražimo da sve te porodice mogu zdravo da se hrane i da imaju zdravo okruženje. Dok se ne ispita 5G mreža, a za to Srbija ima stručnjake, tražimo moratorijum na njeno postavljanje, isto kao što tražimo da se preispita da li se poštuju standardi i za prethodne mreže 3G i 4G i da li su predajnici dovoljno udaljeni od predškolskih i školskih ustanova, odnosno stambenih objekata. Naša politička vizija i naše zalaganje za društvene promene sada su aktuelnije nego ikada i jasno ukazuju da s potpunim pravom tražimo zdravo okruženje za zdrave porodice zato što je sve ovo pokazalo da sav novac i luksuz širom sveta nisu vredniji od porodice.

Božidar Mićić
Predsednik političko savetodavnog kruga

#bozidarmicic #strankaistina #sacuvajmoporodicu #neradnanedelja #5G