Politička stranka Istina osnovala je Savet za omladinske inicijative. Na njegovo čelo je postavljena Marija Tadić, studentkinja međunarodnog poslovanja iz Novog Sada, koja je tim povodom izjavila:

„Mladi ljudi donose nove perspektive i ideje i unose novu energiju u političke procese. Mi smo tu da budemo osveženje na političkoj sceni Srbije i imamo snagu da budemo odlučujući faktor u donošenju novih rešenja koja mogu da doprinesu boljem životu u ovoj zemlji.“ Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina, dodala je: „Mladi kroz ovaj savet mogu naučiti važnost demokratije i političkog angažmana. To im može pomoći da razumeju kako politički sistem funkcioniše i kako mogu da utiču na promene. Aktivno učestvovanje mladih u politici omogućava im da budu pokretači promena na način koji starije generacije ne vide. Mladima je potrebno dati šansu i Istina je tu da im to i omogući.“

#Ivana Vujasin #Stranka Istina #Omladina #Politika #Marija Tadić