Sadašnjost i budućnost – Savet za omladinske inicijative

Politička stranka Istina osnovala je Savet za omladinske inicijative. Na njegovo čelo je postavljena Marija Tadić, studentkinja međunarodnog poslovanja iz Novog Sada.