Zaštita biodiverziteta je neophodna za srećan grad

Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta, koji se u obeležava 22. maja, predstavnici stranke Istina su u okviru svojih aktivnosti pod nazivom „U redu je da budeš u pravu“ razgovarali u centru Novog Sada sa građanima i upoznali ih sa stavovima stranke vezanim za očuvanje i [...]