Zakonodavne promene i političke inicijative za bolju Srbiju!

Politička stranka Istina postavila je Draganu Vuković, diplomiranu pravnicu, na čelo Saveta za pravna pitanja i tako dokazala doslednost u svom političkom delovanju i svoju posvećenost transparentnosti i vladavini prava.