Pomozimo napuštenim životinjama, političari ne ometajte to!

Politička stranka Istina smatra da bi postojeći Zakon o dobrobiti životinja trebalo poboljšati i dodatno precizirati odgovarajućim podzakonskim aktima...