Politička stranka Istina danas 29. juna, na Međunarodni dan Dunava, upozorava da je Dunav ugrožen hibridnim topolama koje ga zagađuju i narušavaju njegovu prirodnost. Ekosistem je bitniji od profita i Istina smatra da je potrebno vratiti plavne šume pretežno crne i bele topole, vrbe, a u slučaju hibridnih topola poštovati zakon i ne saditi ih u područja uz reke. Time bismo obezbedili staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta, i ojačali prirodnu odbranu obala od poplava, umesto što se sada sade industrijski zasadi koji i nemaju karakter šuma zato što nemaju ekološki potencijal.

„U Evropi plavne šume su najugroženiji ekosistemi i Istina će započeti kampanju za njihovu revitalizaciju na obalama ne samo Dunava već i ostalih reka. Mi ne želimo samo da nam Dunav ponovo bude plav već i da se prestane sa transformacijom prirodnih šuma u hibridne komercijalne plantaže. Zato su nam potrebne zakonske promene kako bi obale Dunava i ostalih naših reka bile zaštićene.“ – istakla je Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina.

#StrankaIstina #IvanaVujasin #Dunav