Međunarodni dan Dunava kao podsetnik našeg identiteta

Dve stvari su bitne na današnji dan. Danas je Međunarodni dan Dunava, a sa druge strane je podsetnik da svaki dan, volimo Novi Sad.