Политичка странка Истина данас 29. јуна, на Међународни дан Дунава, упозорава да је Дунав угрожен хибридним тополама које га загађују и нарушавају његову природност. Екосистем је битнији од профита и Истина сматра да је потребно вратити плавне шуме претежно црне и беле тополе, врбе, а у случају хибридних топола поштовати закон и не садити их у подручја уз реке. Тиме бисмо обезбедили станишта бројних биљних и животињских врста, и ојачали природну одбрану обала од поплава, уместо што се сада саде индустријски засади који и немају карактер шума зато што немају еколошки потенцијал.

„У Европи плавне шуме су најугроженији екосистеми и Истина ће започети кампању за њихову ревитализацију на обалама не само Дунава већ и осталих река. Ми не желимо само да нам Дунав поново буде плав већ и да се престане са трансформацијом природних шума у хибридне комерцијалне плантаже. Зато су нам потребне законске промене како би обале Дунава и осталих наших река биле заштићене.“ – истакла је Ивана Вујасин, председница политичке странке Истина.

#СтранкаИстина #ИванаВујасин #Дунав