I dalje na bis!

Nemačka je nedavno legalizovala kanabis,  Komisija Ujedinjenih nacija za lekove ga je na preporuku Svetske zdravstvene organizacije skinula sa liste zabranjenih supstanci, a Evropski parlament usvojio rezoluciju u kojoj se podržava upotreba kanabisa u medicinske svrhe. Međunarodna zajednica traži od nas da i mi to uradimo. Pa šta još uvek onda čekamo? Legalizacija omogućava državi da reguliše proizvodnju, prodaju i potrošnju kanabisa, čime se stvaraju novi poreski prihodi koji se mogu koristiti za javne svrhe kao što su obrazovanje, zdravstvo ili infrastruktura.

Industrija kanabisa može stvoriti brojna radna mesta u sektorima kao što su uzgoj, prerada, prodaja i distribucija kanabisa, kao i u povezanim industrijama poput turizma, medicinske industrije i istraživanja.

Zemlje koje su već legalizovale kanabis poput Kanade i više saveznih država u SAD-u, kao i neke evropske zemlje već su iskusile velike ekonomske koristi od legalizacije kanabisa, uključujući povećanje prihoda od poreza i razvoj novih industrija.

Od jednog hektara konoplje, može da se proizvede skoro četiri puta više papira, nego od jednog hektara drveta.

U građevinskoj industriji beton od konoplje je materijal koji se koristi u vidu građevinske opeke i termoizolacionih panela.

Preko 20.000 proizvoda u svetu se pravi od konoplje.

Legalizacija kanabisa podrazumeva eliminaciju postojanja krivičnih kazni za konzumaciju ili lično posedovanje u propisanim količinama. Prodavnice ovlašćene za prodaju kanabisa bi mogle da poseduju količine veće od te i da ih na lokacijama gde je to zakonom propisano distribuiraju. Svako bi imao pravo da kanabis uzgaja za ličnu upotrebu u količini koja bi bila propisana kao dozvoljena.

Ne tvrdimo da je kanabis lek za sve bolesti, niti da leči bolesti za koje to nije dokazano. Želimo da na osnovu postojećih svetskih studija i istraživanja kanabis bude dostupan kao lek za one bolesti za koje je dokazano da leči. U onim slučajevima gde postoji osnovana pretpostavka, a gde nije dokazano vršiće se metodološki ispravna naučna istraživanja na našim odgovarajućim medicinskim institucijama.
Ovim bi postigli da za one bolesti gde kanabis pomaže oboleli mogu da dobiju i lek, tačnog sastava i kvaliteta, što sada nije slučaj. Na crnom tržištu kanabisovo ulje je neproverenog kvaliteta, a cene su nerealno velike. Legalizacijom bi to promenili za dobrobit građana.
Rekreativno korišćenje kanabisa mnogo je manje štetno od recimo alkohola, koji je legalan i kriv za teške oblike zavisnosti, mnoga krivična dela, saobraćajne nesreće i sl. Legalizacijom kanabisa uticaćemo i na smanjenje broja zavisnika o teškim drogama, zato što se pravljenjem veštačkih nestašica na tržištu, korisnicima nude razni narkotici i opojna sredstva kao alternative kanabisu, što izaziva veći stepen zavisnosti.

Kako bi legalizacija bila efikasna, formiraćemo državnu agenciju za konoplju koja će imati za cilj kontrolu uzgoja i prometa, garantujući kvalitet ponuđenih proizvoda na tržištu.

Razlozi zašto bi trebalo da legalizujemo kanabis su:

  • U interesu je obolelih osoba, koje kupujući ilegalno rizikuju hapšenje i pravno procesuiranje.
  • Novac od prodaje kanabisa sada ide ilegalnim kanalima u džepove kriminalaca. Na taj način bi zadali jak udarac kriminalu i korupciji.
  • Legalizacijom marihuane u zemljama gde je to urađeno, na primer u Koloradu, došlo je do smanjenja zavisnosti među adolescentima.
  • Legalizacija marihuane dovodi do smanjene stope kriminala.
  • Legalizacija marihuane dovodi do otvaranja novih radnih mesta. U Makedoniji je tako američka kompanija NYSK holding otvorila pogon za uzgajanje konoplje i proizvodnju ulja od kanabisa za medicinske potrebe u kojem je predviđeno da radi preko 200 radnika.
  • Legalizacijom marihuane bi se rasteretila policija i pravosudni sistem koji bi mogli da se posvete drugim slučajevima, budući da je veliki broj kazni baš za dela povezana sa marihuanom.
  • Oživeli bi sada ugašenu, a nekada veoma razvijenu granu poljoprivredne proizvodnje.
  • Budžet Republike Srbije bi se napunio i od uzgoja i prerade industrijske konoplje, kao i od uzgoja i prodaje marihuane za medicinske i rekreativne – preventivne svrhe.