Парк љубави и парк мира

У урбаном пејзажу савременог друштва, Истина препознаје важност улагања у нове паркове као кључни елемент урбаног развоја. Кроз стварање зелених оаза у срцу градова, два велика парка које предлажемо и бројни мањи паркови и зелене површине које желимо да реализујемо у Новом Саду, не само што би допринели естетици урбаног окружења, већ би имали и дубљи значај у обликовању политичког идентитета града и његових приоритета.

Истина се залаже за прављење два велика концептуална парка у Новом Саду. Први је Парк љубави који би промовисао породицу, повезујући њен раст и развој са природом на тај начин што би сваки пар који се венча и свако дете које се роди на територији града Новог Сада добили засађено дрво и плочицу са својим именом. Други велики пројекат, Парк мира би са изложбеним просторијама и Институтом за мир као научно-истраживачком установом потврдио снажну опредељеност за друштво без ратова и насиља. Ови паркови би били симболична порука да желимо да живимо у нормалном и моралном друштву којем су мир и љубав основне цивилизацијске вредности.

Узимајући у обзир колико су битни култура и историјско наслеђе, креирањем ове идеје интегрисали смо их у сам концепт ових паркова. Чувамо аутентичност и оригиналност културног наслеђа Новог Сада, црпећи инспирацију из традиционалних уметничких стилова и укључивањем информативних табли, скулптура, уметничких дела или интерактивних инсталација, са нагласком на тематику парка. То би помогло посетиоцима да боље разумеју контекст паркова. Такође, организовање културних догађаја попут концерата, изложби, представа и фестивала, што не доприноси само културној сцени већ и унапређује значај паркова као културних средишта. Све ово би захтевало пажљиву равнотежу између тематике паркова, аутентичног очувања прошлости и стварања простора који ће служити савременим потребама заједнице.

Посвећеност овој идеји није нас спутала да имамо у виду све зелене површине које су већ изграђене али су остале без зеленила. Ми развијамо другачији приступ урбанизму, заснован на реалним потребама грађана, а не инвеститора и на овим површинама планирамо реорганизацију постојећих простора  како би се ослободило место за мање паркове који се у неким случајевима могу правити на више нивоа или на крововима зграда. То је вертикално планирање и може бити ефикасан начин да се користи ограничен простор у урбаним срединама. Улагање у паркове представља важан корак ка стварању одрживог и угодног урбаног окружења које ће подржати просперитет и благостање становника, а њиховим стварањем и одржавањем локална самоуправа демонстрира своју преданост стварању пријатног и одрживог урбаног окружења, а то је оно што је грађанима потребно и што смо ми спремни да реализујемо између осталог и тако што ћемо тражити прописе да се ако у неком делу града није обезбеђен довољан број зелених површина не дозволимо издавање нових грађевинских дозвола које би тај део града још више загушиле бетоном.

Ове зелене оазе, чувајући здравље наших грађана, дарујући им простор за активно проведено време у природи и подстичући неговање културе природе и живота у складу са њом, својеврсна су подршка и здравственом систему наше земље.