Borbom za Dunav borimo se i za sebe

14. mart je međunarodni dan borbe za reke. Treba da se zabrinemo za našu budućnost budući da se u svetu kvalitet vode u proteklim godinama zastrašujuće smanjio, tako da postoje delovi sveta gde je voda za piće postala pravi luksuz. Srbija još ne oskudeva [...]